„Obor psychoterapie chápeme jako bohatství současně existujících perspektiv a přístupů, kterým je společná snaha co nejlépe pomoci potřebnému člověku.“

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené

Na obsah stránky

Hlavní strana

Mapa stránek

Literatura

Studijní literatura: 

 Povinná literatura:

 1. Blasser, Heim, Ringer, Thommen: Na problém orientovaná psychoterápia. Nakladatelství F 1994
 2. Culley, Bond: Integartivní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál 2008
 3. Eells: Handbook of Psychotherapy Case Formulation. The Guilford Press 2007
 4. Evans, Gilbert: Úvod do integrativní psychoterapie.Triton 2005
 5. Gilbert, Orlans: Integrative therapy- 101 key points and techniques. Routlege 2011
 6. Hill: Helping Skills. Facilitating exploration, insight, and the action. APA 2009
 7. Ingram: Clinical Case Formulation. Matching the integrative treatment plan to the client. Wiley 2006 
 8. Norcross: Psychotherapy relationships that work. Evidence-based responsivness. 2cond edition. Oxford University Press 2011
 9. Norcross, Prochaska: Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Grada Publishing 1999
 10. Roubal, Vybíral: Současná psychoterapie. Portál 2010
 11. Timulák: Developing your counselling and psychotherapeutic skills and practice. Sage Publications 2011

Doporučená litaratura: 

 1. Beutler, Harwood: Prescriptive Psychotherapy. A practical guide to systematic treatment selection. Oxford University Press 2000
 2. Castonguay, Beutler: Principles of therapeutic change that works. Oxford University Press 2006
 3. Duncan, Miller, Wampold, Hubble: The Heart&soul of change. Delivering what works in therapy. APA 1999
 4. Dührssen: Biografická anamnéza z hlubinně psychologického aspektu. Nakladatelství F 1998
 5. Gelso, Hayes: Countertransference and the therapist´s inner experience. Lawrence Erlbaum Associates 2007
 6. Gelso: The real relationship in psychotherapy. The hidden foundation of change.APA 2011
 7. Goldfried: Converging themes in Psychotherapy. Springer Publishing Company 1982
 8. Lambert, Bergin:Handbook of psychotherapy and behavior change. 5th. edition. Wiley 2004
 9. Lambert, Bergin: Handbook of psychotherapy and behavior change. 6th.edition. Wiley 2013
 10. Muran, Barber: The therapeutic alliance. An evidence-based guide to practice. The Guilford Press 2011
 11. Safran, Muran: Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment manual. Guilford Press 2000
 12. Timulák: Současný výzkum psychoterapie. Triton 2005
 13. Vymětal: Obecná psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství 1997
 14. Vymětal: Speciální psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství 2000
 15. Wampold: The greate psychoterapeutic debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Erlbaum Associates 2001

Články:

 1. Abbass (2013): Key Clinical Processes in Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.pdf
 2. Barnett (2011): Psychotherapist Self-Disclosure_Ethical and Clinical Considerations.pdf
 3. Beutler (2013): Common, Specific, and Cross-Cutting Psychotherapy Interventions.pdf
 4. Boswell (2013):Intervention Strategies and Clinical Process in Transdiagnostic Cognitive-Behavioral Therapy.pdf
 5. Coutinho (2014):Comparing Two Methods of Identifying Alliance Rupture Events.pdf
 6. Cromer (2013): Integrative Techniques Related to Positive Processes in Psychotherapy.pdf
 7. Čevelíček, Hytych,Roubal: Představení vybraných modelů, psychoterapeutické formulace případu, Psychoterapie
 8. Čevelíček, Roubal, Hytych: Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie, Psychoterapie
 9. Dunn (2013): Mindfulness as a Transtheoretical Clinical Process.pdf
 10. Fonagy (2014): The Role of Mentalizing and Epistemic Trust in the Therapeutic Relationship.pdf
 11. Frank (1970):Therapeutic factors in psychotherapy.pdf
 12. Greenberg (2014): The Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy.pdf
 13. Hayes (2011): Managing Countertransference.pdf
 14. Higgins: Yalom’s Therapeutic Factors.ppt
 15. Horvath (2011):Alliance in Individual Psychotherapy.pdf
 16. Lambert (2011): Collecting Client Feedback.pdf
 17. Laska, Wampold (2014): The things to remember about common factor theory. pdf
 18. Levy (2012):Transference, Transference Interpretations, and Transference-Focused Psychotherapies.pdf
 19. Lundh (2014): The search for common factors on psychotherapy- two models. Pdf
 20. Marmarosh (2012): Empirically Supported Perspectives on Transference..pdf
 21. Marmarosh (2014):The Insecure Psychotherapy Base_Using Client and Therapist Attachment Styles to Understand the Early Alliance.pdf
 22. Messer (2013):Three Mechanisms of Change in Psychodynamic Therapy_ Insight, Affect, and Alliance.pdf
 23. Moore (2011): Recollections of a Secure Base in Psychotherapy_Considerations of the Real Relationship.pdf
 24. Moyers (2014): The Relationship in Motivational Interviewing.pdf
 25. Norcross (2011):Evidence-Based Therapy Relationships_Research Conclusions and Clinical Practices.pdf
 26. Norcross (2011): Psychotherapy Relationships That Work II.pdf
 27. Norcross, Grencavage (1990): Where are commonalities among the therapeutic common factors.pdf
 28. Paivio (2013): Essential Processes in Emotion-Focused Therapy.pdf
 29. Petrik (2013): Distinguishing Integrative From Eclectic Practice in Cognitive Behavioral Therapies.pdf
 30. Renninger (2013): Clinical Application of Meta-Concepts That Are Essential to Client Change.pdf
 31. Řiháček, Zatloukal (2012): Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii.pdf
 32. Řiháček, Kostínková(2011): Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty II. pdf
 33. Řiháček, Kostínková (2012): Integrace v českých psychoterapeutických výcvicích. pdf
 34. Řiháček, Kostínková, Roubal ( 2010): Jak vzdělávat psychoterapeuty I. pdf
 35. Safran (2011): Repairing Alliance Ruptures.pdf
 36. Safran (2014): Alliance Ruptures, Impasses, and Enactments_ A Relational Perspective.pdf
 37. Schore (2014):The Right Brain Is Dominant in Psychotherapy.pdf
 38. Slavin, Mulford (2013): The dance of psychotherapy. pdf
 39. Stein (2013): Brief Inpatient Psychotherapeutic Technique.pdf
 40. Stricker (2013): The Process of Assimilative Psychodynamic Integration.pdf
 41. Sulz (2013): Roots and Shoots of gestalt theory field historical and theoretical developments. PDF
 42. Swift (2013): Increasing Hope by Addressing Clients Outcome Expectations.pdf
 43. Tompkins (2013): Working With Clients by Incorporating Their Preferences.pdf
 44. Tracey, Lichtenberg a kol (2003): Concept mapping of therapeutic common factors .pdf
 45. Tsai (2013): The Use of Awareness, Courage, Therapeutic Love, and Behavioral Interpretation in Functional Analytic Psychotherapy.pdf
 46. Tsai (2014) Functional Analytic Psychotherapy_ A Behavioral Relational Approach to Treatment.pdf
 47. Tschacher: Towards a Taxonomy of Common Factors in Psychotherapy.pdf
 48. Wachtel (2014): An Integrative Relational Point of View.pdf
 49. Westra (2013): Core Skills in Motivational Interviewing.pdf
 50. Yii Nii Lin(2000): Conceptualizing Common Factors in Counseling.pdf
 51. Zilcha-Mano (2014): To What Extent Is Alliance Affected by Transference_An Empirical Exploration.pdf

 

Tuto základní studijní  literaturu doplňuje další literatura o integraci v psychoterapii, výzkumu v psychoterapii a také literatura poskytující informace o hlavních psychoterapeutických směrech.

 

Literatura použitá pro popis výcvikového programu:

 1. Čevelíček, M., Roubal, J., Hytych, R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, 8(1), 44-54. 
 2. Čevelíček, M., Hytych, R., Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie, 57(5), 447-460. 
 3. Čevelíček, M., Vybíral, Z. (2013). Vliv „neuvědomovaných komponent“ na psychoterapeutický proces z pohledu studentů psychologie. Psychoterapie, 7(1), 41-52. 
 4. Goldfried, M. R.(1995) Toward a Common Language for Case Formulation. Journal for Psychotherapy Integration, 5 (3), pp. 221-4. 
 5. Eells, T.D. (Ed.) (2007): Handbook of psychotherapy case formulation. New York, Guilford Press. 
 6. Evans, K., Gilbert, M. (2005): An introduction to integrative psychotherapy. Houndmills and New York: Palgrave Macmillan. 
 7. Hill, E.C. (2009) Helping skills; Facilitating exploration, insight and action, APA 
 8. Hytych, R. Čevelíček, M. (2013). Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 59-60. 
 9. Ingram, B.L. (2006): Clinical case formulations: matching the integrative treatment plan to the client. New Jersey, John Wiley & Sons.
 10. Norcross, J. C. (Ed.). (2011). Psychotherapy relationships that work (2nd ed.). New York: Oxford University Press. 
 11. Řiháček T., Danelová E. (2013). Proč se terapeuti stávají integrativními? Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 33-34. 
Kontakty

Hrychová Hedvika (sekretářka pro VIP2)

tel.: 737 585 686   

mail: sekretarka@psychoterapie-integrace.cz

 

Dvořáková Anežka (sekretářka pro VIP3)

tel.: 773 457 084

mail:

vipsychoterapie@gmail.com

Přihlášení uživatele

Uživatelské jméno:

Uživatelské heslo:

Zapomenuté heslo