Zahájení 4.běhu výcviku

tým
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta. Plánovaný začátek 4. běhu výcviku: podzim 2019.

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek (garant výcviku, zdravotnictví), Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal (garant výcviku), Markéta Skálová, Milan Stiburek

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), splňuje kritéria pro vzdělávání podle podmínek  European Association for Psychotherapy (EAP). Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS). 

Základní cena výcviku : 29.600/rok (podrobněji níže)

Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. února 2019 Výcvik spolupracuje s Centrem pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a udržuje kontakt s mezinárodním integrativním trendem v psychoterapii.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Pět setkání ročně probíhá v malebném prostředí Vysočiny. Místo výcviku je dobře dostupné z Čech, Moravy i Slovenska.

 

Cena výcviku VIP4 zahrnuje:

1. - 5. ročník základní cena výcviku(skupinová sebezkušenost, teorie, supervize dovedností) 29.600/rok
3. ročník nácvikové skupiny 3.400
4. ročník nácvikové skupiny 5.100
5. ročník nácvikové skupiny 5.100
6. ročník závěrečné zkoušky 3.900
3.,4.,5.,6. ročník individuální sebezkušenost podle individuální dohody se svým terapeutem
3.,4.,5.,6. ročník individuální supervize podle individuální dohody se svým supervizorem
5. ročník supervizní skupiny (30h) podle individuální dohody se skupinovým supervizorem
  ubytování a strava viz ceník ubytování  a stravy v penzionu
     
     
před výcvikem přijímací pohovory - ústní  700