Centrum pro výzkumu psychoterapie

Centrum pro výzkum psychoterapie

Centrum pro výzkum psychoterapie je součástí Katedry psychologie FSS MU a svým zaměřením odráží jednu z priorit tohoto akademického pracoviště. Bylo založeno v roce 2012 a klade si za cíl:

  • realizovat výzkumné projekty v oblasti psychoterapie a poradenství,
  • podporovat výzkum psychoterapie v českém prostředí,
  • napomáhat propojení výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie.

Během existence Centra se vyprofilovalo několik hlavních výzkumných linií, které v našich výzkumných i teoretických studiích rozpracováváme.