Institucionální zakotvení výcviku

Společnosti pořádající Výcvik integrace v psychoterapie  jsou  členem  národních i nadnárodních profesních organizací, které udělují akreditace k pořádání psychoterapeutického výcviku. Výcvik se takto hlásí k plnění závazků   a standardů provádění profesního vzdělávání v psychoterapii, a to v různých oblastech jejího působení (zdravotnictví, školství, sociální služby atd.).

Okazujeme také na některé zahraniční časopisy, které publikují především  výzkumnické práce v oblasti integrativního přístupu k psychoterapii (SPR, QJQRP)

logo

ČAP

ČAP je profesní organizace psychoterapeutů v České republice. Hlásíme se ke Štrasburské deklaraci, která formuluje psychoterapii jako samostatnou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. Je členem Evropské asociace pro psychoterapii. V září 2015 na setkání rady EAP v Neapoli byla ČAP přijata za organizačního člena EAP.

POSLÁNÍ A CÍLE

  1. Rozšiřujeme a kultivujeme prostor pro kvalifikovaný výkon psychoterapie ve všech odpovídajících oblastech.
  2. Podporujeme právní vědomí poskytovatelů psychoterapie.
  3. Prosazujeme legislativní ukotvení psychoterapie.
  4. Rozvíjíme psychoterapeutické vzdělávání.

NAŠE AKTIVITY

logo

ČPtS

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné sdružení fyzických osob lékařů, psychologů a jiných pracovníků ve zdravotnictví a z příbuzných oborů.  ČPtS ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování psychoterapie. Usiluje o její využívání v léčebně preventivní péči o psychické zdraví občanů.

logo

EAIP

Integrative psychotherapy embraces first and foremost a particular attitude towards the practice of psychotherapy which affirms the importance of a unifying approach to persons Thus a major focus is on responding appropriately and effectively to the person at the emotional, spiritual, cognitive, behavioural and physiological levels. The aim of this is to facilitate integration such that the quality of the person’s being and functioning in the intrapsychic, interpersonal and socio-political space is maximised with due regard for each individual’s own personal limits and external constraints