Přihlášení do výcviku VIP5

Radim

Karpíšek

Napsal uživatel radimkarpisek2 dne St, 08/25/2021 - 18:18

Přihlašování do výcvikového běhu VIP5 již bylo ukončeno.

Další výcvikový běh otevíráme v r. 2025.

 

Přijímací procedura:

 

Přijímací řízení do výcviku probíhá dvoukolově. Nejdříve uchazeč vyplní a odešle Přihlášku do výcviku (viz  níže na této stránce) společně s  přílohami- strukturovaným profesním CV (ve formátu doc, docx), nestrukturovaným životopisem (doc, docx) a průkazovou fotografií (jpeg)  a  tato Přihláška bude odeslána sekretářce výcviku. V případě, že bude žádost po posouzení  lektorským týmem schválena, bude žadatel pozván do druhého kola, které proběhne formou rozhovorů (2 rozhovory) s výcvikovými lektory. O výsledku této ústní části- zda byl uchazeč do psychoterapeutického výcviku přijat (či nepřijat) bude následně vyrozuměn písemně. 

Do výcviku přijímáme uchazeče, kterým je minimálně 25 let a absolvovali nejméně  3 roky pregraduálního VŠ studia v pomáhající profesi. Termíny odeslání  žádosti, konání a místo ústních pohovorů, výše poplatku za vstupní řízení, stejně tak jako termín zahájení výcviku jsou  zveřejněny  na stránkách výcviku.

 

Nestrukturovaný životopis sepište vlastním stylem, v rozsahu 3-5 stránek. Napište nám něco o svém životě  a své motivaci ke vzdělávání v psychoterapii, vaše profesní zkušenosti. Orientačně se přitom řiďte následujícími otázkami a můžete také doplnit další informace, které Vám přijdou důležité. 

  • Jaký byl hlavní impulz, že jste se přihlásil/a do výcviku? A proč právě do našeho výcviku?
  • Jaké další motivy rozpoznáváte?
  • Zkuste charakterizovat svůj životní příběh- jak myslíte, že souvisí s Vaší volbou psychoterapie jako povolání?
  • Máte nějaké pochyby ohledně volby psychoterapie jako svého povolání?
  • V našem výcviku požadujeme, abyste od 3.ročníku pracovali psychoterapeuticky s vlastními klienty.  Jak tuto podmínku budete naplňovat?
  • Napiště cokoliv dalšího, o čem se domníváte, že bychom měli vědět.

 

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

VIP5

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístupVycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá velkém ze 1010 hodin, z toho  350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 160 hodin supervize.

Výcvik  v prezenční části probíhá v malebném prostředí ve Světové  u Žďáru nad Sázavou (sebezkušenost, teorie)  a v Brně (nácvik dovedností).

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), jsme v souladu s  kritérii pro vzdělávání podle podmínek  European Association for Psychotherapy (EAP). 

Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a je schválen pro  zdravotnictví  Českou psychoterapeutickou společností ČPtS ČLS JEP.  

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek, Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal, Markéta Skálová, Milan Stiburek. Jana Kostínková, Roman Hytych, Dan Karásek

 

Termín podání přihlášky: nejpozději do 15. ledna 2022, a to  přes  on-line přihlašovací formulář (viz níže).

Termín ústních přijímacích  pohovorů:   8.  nebo  9.dubna 2022. 

Termín zahájení výcviku: podzim 2022

Základní cena výcviku : 33 000/rok+ cena nácviků (podrobněji níže)

 

Cena výcviku VIP5 zahrnuje:

1. - 5. ročník

 

základní cena výcviku (skupinová sebezkušenost, teorie, supervize dovedností)

   33 000 Kč/rok

3. ročník

nácvikové skupiny (2 setkání)

4 200 Kč

4. ročník

nácvikové skupiny ( 4 setkání)

8 400 Kč

5. ročník

nácvikové skupiny (2 setkání)

4 200 Kč

6. ročník

závěrečné zkoušky

4 300 Kč

3.,4.,5.,6. ročník individuální sebezkušenost

 

podle individuální dohody se svým terapeutem

3.,4.,5.,6. ročník individuální supervize

 

podle individuální dohody se svým supervizorem

5. ročník supervizní skupiny (30h)

 

podle individuální dohody se skupinovým supervizorem

  ubytování a strava

 

viz ceník ubytování  a stravy v penzionu

     
     
před výcvikem přijímací pohovory - ústní  1 000 Kč

 

 

 

Nyní již bylo ukončeno přihlašování do výcviku VIP5.